הרפורמה במזון- המדריך המקוצר ליצרן המזון

מהפיכה בעולם הרגולציה ואיכות המזון בישראל התרחשה ביום הראשון של שנת 2023. מיום זה החלה הרפורמה שעיקרה היא אימוץ רגולציה אחידה ומתקדמת על המזון, המבוססת על תקנות האיחוד האירופי. הרפורמה נועדה לפשט הליכי יבוא וייצור מקומי ולהתאימם לתקנות האירופאיות, וזאת משלושה היבטים. 

  1. אימוץ החקיקה האירופאית שעוסקת ברמות החיידקים ושאר המזהמים הביולוגיים
  2. אימוץ התקנות האירופאיות בנושא המזהמים הכימיים כדוגמת מתכות כבדות ודיאוקסינים.
  3. אימוץ התקנות האירופאיות העוסקות בחומרי הדברה המותרים בחקלאות והרמות המותרות במזון.

על אף שתקנות הישראליות למוצר מזון מוגמר מחמירות לעיתים אף יותר מאשר התקנות האירופאיות הרי שבכל זאת יצרני המזון ובייחוד הקטנים והבינוניים עומדים בפני אתגר חשוב. מסמך תקנות האיחוד האירופי בעניין מזהמים ביולוגיים 2073/2005 EC  מחייב כי מערכת בטיחות המזון שעל כל יצרן מזון מוטל להקים משלב קבלת חומרי הגלם, דרך תהליכי העבודה ועד המוצר המוגמר תהיה מדויקת, מקצועית ומנוטרת וזאת על פי עקרונות HACCP. התקנות האירופאיות מחייבות בדיקות מיקרוביאליות למוצרים מוגמרים ואימוץ קריטריונים מיקרוביאליים למוצרים בשלבי תהליך ההכנה. לשם דוגמא, בגלידה בשעת סיום תהליך ההכנה כמות חיידקי האנטרובקטריאצה לא תעלה על 10 חיידקים בגרם. התקנה מחייבת כי יילקחו 5 מוצרים מאותה אצווה והסף העליון המאפשר להכריז על האצווה כתקינה הוא כאשר לכל היותר 2 דוגמאות חורגות מתוך ה-5 דוגמאות וחריגתן אינה עולה על 100 חיידקי אנטרובקטריאצה ב-100 גרם גלידה. כל חריגה מחייבת כמובן ביצוע חקירה טכנולוגית להבנת גורמי הכשל בתהליך. החקירה אמורה לבחון את איכות חומרי הגלם, תהליכי הפיסטור וניקיון ציוד הייצור. זוהי רק דוגמא אחת למורכבות החדשה שעל יצרני המזון להכיר מתוקף אימוץ החקיקה האירופאית למזהמים ביולוגיים במזון.

משרד הבריאות החליט על שינויים מסוימים לעומת החקיקה האירופית בתחום המזהמים הביולוגיים. החשוב שבהם הוא שינוי מהגרסה האירופאית לעניין חיידק הליסטריה מונוציטוג'נס. חיידק מחולל מחלות ומסוכן זה עלול לגרום להפלות, זיהום מערכת הדם ודלקת קרום המוח. התקנות האירופאיות קובעות כי הרמה המותרת במזון המיועד לאוכלוסייה שאיננה רגישה הוא עד 100 חיידקים בגרם מוצר. לעומת זאת הוחלט להחמיר את הדרישה החוקית בישראל ולכן אסורה באופן גורף הימצאות החיידק במזון. יצרני המזון מחויבים, במסגרת אימוץ התקנות, לפתח מערכת בטיחות מזון המבוססת על עקרונות HACCP. זאת יש להשלים עד שנת 2026.

הקמת מערכת בטיחות מזון הוא צעד מורכב המחייב חשיבה מקצועית ומעמיקה משלב חומרי הגלם והסיכונים הטמונים בהם, דרך תהליכי הייצור, הטכנולוגיה והמכונות ועד שלבי האריזה, האחסון והשיווק. בכל שלב קיימים סיכונים מרובים לבטיחות המזון שאותם יש להעריך, למנוע ולנטר את הפעולות הדרושות בכדי להפחית ככל הניתן את הסיכון לחדירת מזהמי מזון העלולים לגרום לתחלואה ואף לתמותה ולפגיעה ביצרן המזון עד כדי הפסקת פעילותו.

יצרן מזון שאיננו מעסיק טכנולוג מזון יתקשה להתמודד עם האתגר המקצועי. לשם כך אנחנו באים לשירותכם.

הצוות שלנו יוכל להעביר אותכם בכל שלבי התהליך, לבנות מערכת בטיחות מזון מתקדמת ולהביא את המפעל לעמידה מלאה בדרישות החוקיות החדשות.